Gallery

Year end Party 2019

Chặng đường 2019 đã đi qua, thầy cô và CBNV Hệ thống Giáo dục Toàn diện iLiving cùng nhau Tổng kết lại những thành công 2019 đã đạt được. Mọi nỗ lực hết sức mình để mang đến môi trường học tập trải nghiệm sáng tạo, giúp trẻ say mê khám phá, yêu thích học tập, phát huy tối đa tiềm năng tự nhiên mỗi trẻ. Trang bị năng lực và phẩm chất cốt lõi cho trẻ để trở thành công dân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Những thành công đạt được là nguồn năng lượng tinh thần rất lớn để hoàn thiện hơn trong tương lai. Bữa tiệc mang đến bao cảm xúc tới các thầy cô. Năm 2019 sắp khép lại, iLiving chào đón một năm 2020 rực rỡ và thành công hơn nữa!