CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TRẢI NGHIỆM

Các khoá học Toán Trải nghiệm Tiểu học tập trung nghiên cứu và phát triển theo đặc điểm của trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 6 – 12 tuổi. Chương trình học được thiết kế linh hoạt theo năng lực cá nhân của từng trẻ, cũng như mục tiêu đặt ra trước khoá học. Thông qua các hoạt động học trải nghiệm khoa học, học sinh sẽ nắm vững những kiến thức và kĩ năng toán phù hợp với chuẩn đầu ra tương ứng độ tuổi, tạo nền tảng để tiếp tục đi sâu vào năng lực tư duy chuyên biệt.

img-fluid

VÌ SAO BA MẸ LỰA CHỌN TOÁN TRẢI NGHIỆM?

img-fluid

Được thiết kế riêng cho trẻ từ 6 – 10 tuổi: Chương trình HỌC TRẢI NGHIỆM giúp trẻ học chuyên sâu hoặc nâng cao khả năng Toán học.

img-fluid

Hình thành thái độ học Toán tích cực và chủ động cho trẻ: Trẻ được trau dồi và hiểu sâu mức kiến thức ở bậc tiểu học để thay đổi tâm lý sợ học toán.

img-fluid

Phát huy tối đa năng lực toán cá nhân của trẻ: Mỗi khoá học được thiết kế riêng theo đặc điểm tư duy – tâm lý và yêu cầu phát triển năng lực của từng trẻ.

ĐỐI TƯỢNG & THỜI LƯỢNG

Đối tượng: Học sinh từ 6 – 10 tuổi.

Thời lượng khóa học: Thiết kế tùy theo năng lực Toán học của mỗi học sinh (48 buổi học).

Chương trình học: Sau khi học sinh làm bài đánh giá năng lực đầu vào để xác định năng lực và tâm lý học tập, giáo viên sẽ xây dựng chương trình học cá nhân hoá cho trẻ, đảm bảo phát huy tối đa điểm mạnh của trẻ và khắc phục những điểm yếu. Học sinh được tham gia học tập theo quy trình dạy học riêng, đảm bảo giúp trẻ hứng thú và tham gia các hoạt động học tập hiệu quả và hỗ trợ tối đa nội dung học tập trên lớp.

img-fluid
img-fluid

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khoá học được cung cấp theo bề rộng các chủ đề kiến thức, phù hợp với chuẩn theo độ tuổi và mức độ phù hợp với năng lực Toán học của học sinh. Học sinh được hướng dẫn học theo 07 chủ đề:

Chủ đề 1: Cấu tạo số.

Chủ đề 2: Thực hiện phép tính.

Chủ đề 3: Tìm yếu tố chưa biết.

Chủ đề 4: Hình học.

Chủ đề 5: Đại lượng.

Chủ đề 6: Toán có lời văn.

Chủ đề 7: Logic – Tập hợp.

KẾT QUẢ KHÓA HỌC

Học sinh sẽ đạt được các năng lực cơ bản phù hợp với chuẩn đầu ra tương ứng độ tuổi, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển năng lực ở mức độ cao hơn. Đặc biệt, chỉ sau tối đa 1 tháng học, học sinh có chuyển biến về thái độ học tập với môn Toán: thích học Toán hơn và đỡ sợ Toán hơn.

Kết quả đầu ra được trả dưới dạng biểu đồ năng lực để phụ huynh hiểu rõ về năng lực toán học và tâm lý của con em mình. Từ đó, phụ huynh dễ dàng xác định phương pháp giáo dục thích hợp cho trẻ.

img-fluid
My title