BIẾN HẠT ĐẬU THÀNH KIM CƯƠNG

BỘ CỜ GIÚP PHỤ HUYNH

CHƠI & HỌC CÙNG CON

web be happy-13
web be happy t-17
web be happy-14
web be happy t-18
web be happy-15
web be happy t-19

MỤC TIÊU CỦA BỘ CỜ

Kiếm tiền thực hiện ước mơ - Hạt Đậu trở thành Kim Cương

Cờ Be Happy hướng đến đối tượng trẻ em từ 5 - 10 tuổi, trong quá trình trải nghiệm trẻ sẽ được học và rèn luyện cùng lúc cả 9 chỉ số thông minh:

web be happy-11

KHÔNG CHỈ CON ĐƯỢC CHƠI

MÀ PHỤ HUYNH CŨNG NHẬN RA NHIỀU BÀI HỌC KHI CHƠI
web be happy-07

KIM TỨ ĐỒ đa dạng nguồn thu nhập, biết đầu tư là quan trọng.

coin-18

Quản lý tiền bằng 6 cái lọ.

web be happy-09

Thời gian là quan trọng, hết thời gian tiền không còn ý nghĩa.

web be happy-10

Làm giàu 6 nguồn lực, bài học đòn bẩy.

HƯỚNG DẪN CHƠI BE HAPPY

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ
Khóa Học Tài Chính Be HappyToán Tư Duy Thông Minh MathFunToán Trải nghiệm PoMathTiếng Anh Trẻ Em RetschoolMy title